Demokrati for alle

For at bane vejen for aktivt demokrati i fremtiden, skal der fokuseres på de unge. Det er vigtigt, at den generation, der nu vokser op, er ansvarsfuld og selvstændig og kender demokratiets spilleregler på alle områder. Derfor satser Island på, at børn og unge fortsat står i centrum i det nordiske samarbejde. Programmets mål om samarbejde blandt børn og unge – Norden ind i et nyt årtusind – passer godt til Islands prioriteringer, blandt andet ved at understrege de unges deltagelse og indflydelse på egne anliggender. Island vil følge det arbejde op, der påbegyndtes under det norske formandskab med den hensigt at øge de unges deltagelse i det demokratiske samfund og demokratiske beslutninger.

Under formandskabet afholdes en konference om de unges rolle i et aktivt demokrati.

Én af forudsætningerne for aktivt demokrati er, at alle samfundsgrupper har mulighed for at få reel indflydelse i samfundet. Indvandrere til Norden med rødder i en anden kultur er ofte i større fare end andre for at isoleres. Dette gælder især for kvinder.

Island vil tage imod stafetten fra Sverige og arbejde for integrationen af indvandrere og deres aktive deltagelse i samfundet, fordi det er af stor betydning at gøre brug af deres færdigheder, kundskaber og kulturelle rigdom.

 Stoðval