Ingen hindringer ved de nordiske grænser

Fra første færd har det nordiske samarbejde prioriteret borgernes frie bevægelighed mellem landene, med henblik på arbejde, studier eller kortere ophold, og lagt vægt på at borgerne fra de øvrige lande så vidt muligt nyder de samme rettigheder som det pågældende lands borgere. Dette er målsætningen i mange overenskomster mellem landene om borgernes rettigheder. Der er dog stadigvæk mange huller. Derfor er der gjort store indsatser for at ophæve grænsehindringer efter udgivelsen af de to rapporter, Norden - öppet för världens vindar (2000) og Nordbornas rättigheter (2001).

Island vil følge op på indsatsen for at udrydde grænsehindringer i Norden. For at nå det mål har tidligere statsminister Poul Schlüter fået som opgave i 2004 at fortsætte arbejdet med ministerrådenes koordinerede initiativer på området.

 Stoðval