Lovgivningssamarbejdet

Der må bygges videre på den tradition i lovgivningssamarbejdet, at have samråd angående gennemførelsen af EU/EØS-direktiver og koordinere lovgivningen i Norden mest muligt. Dette er en forudsætning for, at de nordiske velfærdsstater fortsat kan arbejde mod samme mål, selvom landene har valgt forskellige veje. Det er også vigtigt for erhvervslivet, at de juridiske rammer så vidt muligt er harmoniserede, så der fremvokser et stærkt, nordisk hjemmemarked.

Samarbejdet mellem de nordiske justitsministerier genspejler fælles værdier og fælles retsbevidsthed. Dette miljø skaber frugtbare rammer for lovreformer. Målet er, at Nordens beboere fortsat kan nyde godt af et samarbejde, hvor love så vidt muligt samstemmes.

Der bliver fortsat lagt vægt på at koordinere familie- og arveret. I de nordiske justitsministres samarbejde vil der blive fokuseret på kampen mod terrorisme og traficking. Endvidere vil den internationale udvikling indenfor retsorden og strafferet blive fulgt nøje, med henblik på at sikre og øge indflydelsen fra den nordiske lovgivningstradition.

Den offentlige forvaltning i Norden og nordisk forvaltningsret bliver i voksende grad påvirket af Europaretten. Derfor er det vigtigt at drøfte, om der er grund til at styrke det nordiske samarbejde på dette område med henblik på at analysere om den nordiske forvaltningslovgivning indeholder fordele, som det er værd at holde fast i og værne om.

 Stoðval