Nordatlanten - nordiske interesser

Den nordiske samarbejdstradition kommer blandt andet til udtryk i det regionale samarbejde. Det har klart ført til gode resultater, forbedret udnyttelsen af naturressourcer og hævet levestandarden. Det tjener tydeligt Sveriges og Finlands interesser, at de i fællesskab dyrker det regionale samarbejde og i Øresundsregionen har Sverige og Danmark et godt samarbejde om at løse fælles opgaver. På samme måde har de nordiske lande i Nordatlanten utvetydig gavn af sammen at løse vigtige opgaver af fællesinteresse.

Island understreger derfor vigtigheden af, at det vestnordiske samarbejde får større vægt på den nordiske arena, især fordi de nordatlantiske interesser ikke er begrænset til Vestnorden, men er fælles for hele Norden.

Nabopolitik i Nordatlanten
Den holdning er blevet mere fremtrædende i Nordisk Ministerråd, at det er på tide at fokusere på Vestnordens nærmeste naboer i og omkring Nordatlanten.

Island mener det er vigtigt, at Nordisk Ministerråd tager fat på en ny politik i samarbejdet med naboområderne, der også inkluderer Canadas Atlanterhavskyst, Skotland, de skotske øer og Irland. Dette hænger nært sammen med en vision om at styrke det vestnordiske regionalsamarbejde på alle områder. Det vigtigste argument her er, at alle landene i og omkring Nordatlanten i fællesskab bærer ansvaret for havets ressourcer og deres udnyttelse, så de må samarbejde om at beskytte havmiljøet.

I 2003 blev der i Ministerrådet fremlagt en rapport, Vestnorden i det nordiske samarbejde. Den var udarbejdet af en arbejdsgruppe efter opfordring fra de nordiske samarbejdsministre, der vedtog den i juni 2003. Rapporten omfatter mange af Ministerrådets sektorer. Den indeholder også forslag og idéer til samarbejdsprojekter, både indenfor det vestnordiske regionalsamarbejde og samarbejdet med naboområderne i Nordatlanten. De berørte ministerråd er blevet bedt om at gøre rede for, hvordan de agter at følge rapporten op. Under formandskabet har Island til hensigt at arbejde for at føre de enkelte ministerråds politik hurtigst muligt ud i livet.

 Stoðval