Nærområdesamarbejdet - nye visioner

Samarbejdet med Nordens naboer i øst, Baltikum, og nu i voksende grad med Nordvestrusland hviler også på en stærk, samarbejdstradition. De sidste år har de nordiske lande, sammen og hver for sig, deltaget i et omfattende udviklingsarbejde i nærområderne, både med penge og ekspertise. Samarbejdet har været til stor nytte for alle parter, og det er vigtigt, at det føres videre, både i det nordiske og det europæiske forum. I løbet af de næste år vil denne del af det nordiske samarbejde uundgåeligt ændres og kernen i det langsomt flyttes til Nordvestrusland. Som følge af, at de baltiske lande bliver EU-medlemmer, skal der gøres status over ministerrådets samarbejde med Baltikum og Nordvestrusland og dette arbejde følges op i 2004.

Det arktiske program vidner om den vægt de nordiske lande lægger på det arktiske samarbejde. I 2003 blev det arktiske samarbejde adskilt fra andet nærområdesamarbejde og bidraget til det bliver forhøjet fra og med 2004. Det nuværende program når frem til 2005, og i fokus er de oprindelige folk, sundhedstjenesten, kvinder og bæredygtig udvikling.
Nordisk Ministerråd samarbejder også med Arktisk råd og deltager i dets projekter. Ministerrådet har endvidere erklæret sit oprigtige ønske om et tæt samarbejde med EU, hvilket blandt andet afspejles i den Nordlige Dimension.

Det regionale samarbejde i EU får større vægt efter udvidelsen. Island vil arbejde for, at samarbejdet mellem Norden og de baltiske lande bliver et effektivt og betydningsfuldt regionalt samarbejde i Europa. Nordisk Ministerråd er et vigtigt forum for debat, meningsudveksling og samråd om europæiske og andre internationale anliggender. I lyset af de ændringer, der nu foregår i Europa er det vigtigt at denne uformelle del af samarbejdet styrkes.

 Stoðval