Demokrati og IT i det nye århundrede

Logo demokratiI 2002 afholdt Nordisk Råd en temakonference i Island under overskriften Nordisk demokrati 2020, hvor demokratiets fremtid som ledelsesform blev diskuteret. Der blev opfordret til en videre debat om dette vigtige emne.

Den demokratiske samfundsorden står stærkt i Norden. Der er dog behov for konstant at observere de grundliggende træk i et sandt demokrati, for eksempel valgdeltagelse og den almene interesse for det politiske arbejde. Informations- og kommunikationsteknologi skaber muligheder for bedre at formidle oplysninger og for at gøre den direkte kontakt mellem myndigheder og borgere lettere. På den anden side kræver forøget globalisering nye løsninger både hjemme og internationalt.

Island foreslår, at de nordiske samarbejdsministre tager imod Nordisk Råds opfordring og nedsætter et Demokratiudvalg med repræsentanter for de nordiske regeringer, der får til opgave at belyse demokratiets fremtid ud fra de førnævnte aspekter. Udvalget skal også belyse, hvordan IT kan forbedre borgernes adgang til oplysninger og deres indflydelse på beslutninger hos den lovgivende og udøvende magt.

I 2004 planlægges en konference om demokratiets fremtid i IT-samfundet på IT-ministerrådets vegne.
Konferencen afholdes i samarbejde med Demokratiudvalget.

 Stoðval