Beskyttelse af havmiljøet

Det nordiske miljøhandlingsprogram, der udløber i slutningen af 2004, er grundlaget for nordisk samarbejde om miljøbeskyttelse. Under formandskabet er det en vigtig opgave for Island at forberede et nyt handlingsprogram.

Fangst er langt fra det eneste, der har indflydelse på havets levende ressourcer. Miljøfaktorer og indirekte påvirkning fra menneskets aktiviteter betyder også meget. Klimaændringer i de arktiske områder og den indflydelse de har på havmiljøet kommer i fokus i 2004.

Under formandskabet vil Island foreslå, at miljø- og fiskerisektoren i samarbejde organiserer en konference om beskyttelse af havmiljøet. Konferencen afholdes 2. - 4. juni 2004. Se Ocean Strategies - Integrated management of the Marine Environment.

 Stoðval