Genetiske ressourcer i dyr og planter

Udviklingen i landbruget og beboelsen af spredt bebyggede områder bygger for en stor del på bæredygtig udnyttelse af de genetiske ressourcer. Der lægges derfor stor vægt på projekter til bevaring og udvikling af traditionelle genetiske ressourcer i husdyr og nytteplanter, såvel som de muligheder der ligger i udnyttelsen af vilde organismer.

Der afholdes en konference om jordbrugssamarbejdets udvikling i Vestnorden og arbejdes med projekter om skovdyrkningens indflydelse på miljø og samfundsstruktur i tyndt befolkede områder.

 Stoðval