Hydrogen og vedvarende energikilder

I de seneste år har nordisk samarbejde i energianliggender været fokuseret på tre kerneområder: det åbne elmarked, klimaproblemer og samarbejdet med Baltikum. Der pågår også projekter, hvis mål er energi-effektivitet og brug af vedvarende energikilder i udkantsområderne. Her har Nordisk Energiforskning spillet en vigtig rolle.

Bedre udnyttelse af energien er helt i tråd med Islands prioriteringer. Få områder i verden er så energirige som Norden, og landene står også i spidsen i anvendelsen af vedvarende energikilder. I Norden findes stor erfaring og ekspertise i energisektoren.

De nordiske lande har et unikt samarbejde om at åbne elmarkedet, og de er et forbillede for andre lande i spørgsmålet om, hvordan der bedst oprettes et fælles, frit energimarked.

Alle de nordiske lande har godkendt Kyotoaftalen og vist deres vilje til at påbegynde samarbejdsprojekter for at formindske udslip af drivhusgasser i Baltikum. Samarbejdet med Baltikum og Nordvestrusland har til formål at styrke disse områders elmarked og forøge brugen af vedvarende energikilder.

Island lægger vægt på at fortsætte ad den vej, der er blevet banet på de tre kerneområder. Man ønsker at forøge brugen af vedvarende energi i Vestnorden, især på Færøerne og i Grønland, som er afhængige af olie til opvarmning og elproduktion. Det er vigtigt at udarbejde en handlingsplan om energiforbrug i regioner og landsdele og undersøge fordelene ved at udnytte vindenergi og varmepumper til opvarmning af huse. Der lægges vægt på forbedret energieffektivitet i fossilt brændstof.

Det er Islands mål, at Norden tager initiativet til forskning i hydrogen og hydrogenforbindelser. Det er vigtigt at styrke forskningssamarbejdet og undersøge om og hvordan hydrogen kan øge brugen af vedvarende energi i det nordvestlige Norden. Island ønsker samtidigt at styrke forskning i hvilken indflydelse klimaændringer har på energiforsyningen. Nordens vandenergikilder er følsomme overfor de temperaturændringer der forudsiges i de kommende år og derfor er det vigtigt at holde et vågent øje med denne ressource.

 Stoðval