Sikre levnedsmidler

Naturens spisekammer til lands og til havs er en rigelig men også sårbar ressource, der skal beskyttes. Derfor er det nødvendigt at sikre bæredygtig udnyttelse og forhindre forurening. Hygiejnen i fødevareproduktionen og overvågning af produkternes kemiske indhold må forbedres.

Under det islandske formandskab skal handlingsplaner og beslutninger om levnedsmidler følges op, først og fremmest Handlingsprogram for det nordiske levnedsmiddelssamarbejde frem til år 2004 og Ministerdeklarasjon for økt mattrygghet i Norden, eller den såkaldte Grønlandsdeklaration fra 2002.

Island vil lægge vægt på forbrugeroplysninger om sikre levnedsmidler, inklusive drikkevand, og metoder til at forhindre forurening. Hensigten er at afholde en oplysningskampagne i folkeskolens ældste klasser, og der gøres en indsats for at forøge den almene forståelse for at drikkevand er en vigtig ressource.

Der følges op på fødevareministrenes beslutning fra 2003 om at styrke samarbejdet på fødevareområdet mellem tre embedsmandsudvalg. I løbet af året skal der også gøres en indsats for, så vidt det er muligt, at koordinere tiltag der har til hensigt at sikre forbrugernes og producenternes interesser. I denne forbindelse skal der i oktober fholdes en konference under overskriften Sikre levnedsmidler – sporbarhed, sikkerhed, sundhed.

Rene fiskeriprodukter
For at sikre maksimalt udbytte af havets ressourcer i fremtiden er det vigtigt, at de udnyttes på en fornuftig måde. Det mål nås kun med bæredygtigt fiskeri, miljøbeskyttelse og oplysning om fiskeriprodukters sundhed.

Island vil gøre en indsats for at sikre, at fiskeriprodukter er rene og sunde og formidle oplysninger om dette til forbrugerne.I denne henseende vil Island fortsætte tidligere formandskabers indsatser, blandt andet det svenske tiltag, for at forhindre forurening af PCB og andre persistente organiske stoffer i fiskeriprodukter.

Island prioriterer koordineringen af oplysninger om bæredygtig udnyttelse af marine ressourcer og information om fiskeriprodukters kemiske indhold, sporbarhed og mærkning. Disse oplysninger kunne opbevares i en koordineret database, hvor data om de forskellige havområders og enkelte arters særstilling er tilgængelige. Dette er et omfattende projekt der kræver samarbejde både hjemme og ude. Island agter at bruge formandskabsåret til at påbegynde disse store opgaver.

 Stoðval