Transport og bæredygtig turisme

Island prioriterer sikkerheden i trafik og transport. På grundlag af forslag i rapporten Vestnorden i det nordiske samarbejde skal der også arbejdes på at forbedre trafik og transport i Vestnorden. I den sammenhæng udarbejdes en analyse af transport- og trafikforholdene i Vestnorden. Der skal udformes en politik for kulturturisme og lægges vægt på det videre arbejde med udformningen af politik og handlingsplan for bæredygtig turisme i de arktiske områder. Det skal endvidere sikres, at Norden står i spidsen for at skabe adgangsmuligheder for handicappede turister.

Nordøstpassagen
Internationale organisationer, institutioner og virksomheder har undersøgt muligheden for at åbne en ny transportrute fra det indre Centralasien og forbinde den med Nordeuropas transportrute til Amerika. Det ville væsentligt forkorte afstanden mellem Amerika og Centralasien og denne nye passage ville være en stor gevinst. Island vil arbejde for, at Norden støtter dette projekt.

 Stoðval