Natur

logo naturFå steder i Europa findes der så store områder af uberørt natur som i Norden. Dette bidrager til Nordens særstilling. De uberørte områder er værdifulde ressourcer, som folk er ved at få øjnene op for, da det som regel er umuligt eller også uhyre kostbart at genoprette natur, der er gået tabt. Der vil blive gjort en indsats for at beskytte disse ressourcer og udnytte dem på en bæredygtig måde. Betydningen af nationalparker og fredede områder for økonomi, friluftsliv og sundhed skal vurderes. Det er også vigtigt at se på, hvordan naturbeskyttelse og udnyttelse af ressourcer kan koordineres.

Island lægger vægt på værdien af en demokratisk debat om naturbeskyttelse. Derfor afholdes en konference i efteråret 2004 med deltagelse af frivillige organisationer. Dette er en logisk fortsættelse af en konference, afholdt på svensk initiativ i 2003 om Nordens skove. Hovedmålet er at styrke interessen blandt frivillige organisationer for nordisk samarbejde og åbne kanaler for deres indbyrdes diskussion og dialog med myndighederne.

Island lægger også stor vægt på, at strategien for bæredygtig udvikling i Norden bliver fulgt op, og at den kommer til at dække flere aspekter. En ny og revideret strategi for 2005-2010 skal træde i kraft ved afslutningen af det islandske formandskab.

 Stoðval