Mangfoldige ressourcer

Norden er rig på naturressourcer, uberørt og mangfoldig natur såvel som udnyttelige ressourcer. Samfundsordenen hviler på et stærkt demokratisk grundlag, demokratiet er levende, den sociale rigdom omfattende, samfundsdebatten frugtbar og de frivillige organisationer trives. Forvaltningen i Norden er åben og gennemsigtig og samfundets institutioner nyder alment stor tillid. De nordiske lande har generelt valgt de samme løsninger for at sikre god uddannelse, forskningsvirksomhed, brug af teknologi, sundhedstjeneste og social sikkerhed. Dette har givet de nordiske lande en fremtrædende international position. Den stærke samhørighed mellem disse beslægtede nationer vidner om den rige og mangfoldige kulturarv, som vi har til fælles. Samarbejdet og forholdet mellem landene er godt og det samme gælder forholdet til nabolandene. De nordiske lande er, hvert på sin måde, aktive deltagere i internationalt samarbejde og i de organisationer, der har indflydelse på udviklingen i Norden og nærområderne.

Nordens ressourcer er derfor mangfoldige og danner tilsammen grundlaget for den nordiske velfærd. Dette forklarer Nordens stærke position i det internationale samfund. Disse mangfoldige ressourcer må udnyttes til fulde, så velfærden styrkes og landenes fremgang internationalt sikres.

Under sit formandskab agter Island at bringe nogle vigtige spørgsmål op i den nordiske debat:

  • Bliver demokratiet aktivt nok de næste årtier i en verden præget af informationsteknologi og globalisering?
  • Hvordan skal vi håndtere truslerne mod miljøet i de arktiske områder?

  • Værner vi tilstrækkeligt om den rigdom, der ligger i Nordens uberørte natur?

  • Er de unges handlekraft en uudnyttet ressource?

  • Ligger der en uudnyttet rigdom blandt Nordens beboere af udenlandsk afstamning?

  • Ligger der uudnyttet menneskelig rigdom i Nordens spredte bebyggelse?

  • Hvordan kan man styrke innovation og videnindustri som grundlag for Nordens fremstød i en erhvervsmæssigt globaliseret verden?

  • Ligger der en uudnyttet rigdom i den nordiske kulturarv og kunst?

  • Kan der gøres bedre brug af de potentialer, der ligger i samarbejdet med Baltikum og andre nærområder i øst?

  • Udnytter vi potentialet godt nok for samarbejde med naboområderne i Nordatlanten?

 Stoðval