Demokratiets fremtid i informationssamfundet


Konferencen

Nordisk Ministerråd for Informationsteknologi (MR-IT)

  • Konferenceansvarlig: Nordisk ministerråd for Informationsteknologi
  • Kontaktperson: Guðbjörg Sigurðardóttir, formand i Embedsmandskomiteen for Informationsteknologi, EK-IT
  • Konferenceleder: Sigrún Stefánsdóttir, informationschef, Nordisk Ministerråds sekretariat
  • Konferencerapportør: Jóhann Hliðar Harðarson, journalist

Overskriften for det nordiske samarbejde i 2004 er Nordens ressourcer. Under Islands formandskab er der sat fokus på tre hovedtemaer for prioriterede projekter i årets løb - demokrati, kultur og natur.

Demokratiet er som bekendt et mangetydigt begreb der indbefatter en lang række processer som har med information, kommunikation og deltagelse i beslutningsprocesser at gøre. Den alment udbredte IT-anvendelse i Norden og nye muligheder for dialog mellem myndigheder og borgere har skabt forventninger til hvordan teknologien kan anvendes til at styrke demokratiet, ligesom det kan siges at IT har ændret demokratiets grundvilkår.

I tilknytning til Islands demokrati-tema holdes i august en konference om Demokratiets fremtid i informationssamfundet. IT- ministerrådet har ansvaret for konferencen der planlægges i samarbejde med Demokratiudvalget som blev nedsat på islandsk initativ og repræsenterer de nordiske regeringer.

Konferencen afholdes i tilknytning til IT- ministrenes årlige møde (Nordisk Ministerråd for Informationsteknologi, MR-IT), og startes med en paneldebat, hvor de nordiske IT- ministre diskuterer de visioner man har for demokratiet i de nordiske lande i de næste årtier. Konferenceprogrammet indeholder derudover foredrag, indlæg og diskussioner om vilkår, udfordringer og potentialt ved IT i det demokratiske samfund. Nordiske forskere, politikere samt ekperter holder foredrag om:

  • Nye kommunikations- og organisationsformer
  • Identitet, netværk og samfund
  • Best practises i IT-anvendelse i demokratiske processer i Norden
  • Det åbne nordiske samfund, adgang til oplysninger, personværn, deltagerdemokrati og den digitale kløft.

Om eftermiddagen den 27. august præsenterer Demokratiudvalget sit arbejde med indslag fra en nordisk forsker samt debatterende oplæg.

De nordiske IT- ministre (MR-IT) inviterer til konferencen. Målgruppen er bred og indeholder blandt andet politikere, embedsmænd, frivillige organisationer, forskere, unge netaktivister, medier og andre interesserede. Stoðval