Konferencer

 • Nordic game potential
  En konference dataspelens potential for de nordiska lande
  Malm¢ 25-26 november 2004.
 • Nationalparker og fredede områder
  Betydningen af nationalparker og fredede områder for økonomi, friluftsliv og sundhed skal diskuteres. Hvordan kan naturbeskyttelse og udnyttelse af naturressourcer koordineres? Der lægges vægt på deltagelse af frivillige organisationer. Udsættes til 2005.

AFSLUTTET:

 • Kreativitet og IT
  Afholdt på Hotel Nordica og andre steder i Reykjavik 18.-23. mars
  Konferencen var organiseret i samarbejde med Cambridge University.
  Flere nordiske forskere indenfor IT holdt foredrag. Se konferencens program.
  Nyhed om konferencen findes på Nordisk Ministerråds webben.
 • Beskyttelse af havmiljøet - Ocean Strategies - Integrated Management of the Marine Environment.
  International konference der organiseres af miljø- og fiskerisektoren.
  Afholdes 2.-4. juni på Nordica Hotel i Reykjavik. 150 gæster ventes at deltage.
  Alle foredrag og diskussioner bliver på engelsk. Se konferencens program.
  Se en nyhed om konferencenskonklusioner.
 • Nordisk konference om arbejdsmiljø
  Reykjavík 5.-8. juni.
 • International konference om Norden som ledende region for forskning og innovation
  The Nordic Region as a frontrunner in Ressearch and Innovation.
  På konferencen tages bl.a. udgangspunkt i Björkstrands Hvidbog om forskning og innovation i Norden.Afholdes på Grand hotel i Reykjavik 10. juni 2004. Konferencens program kan hentes i pdf format. Se en nyhed fra konferencen.
 • Kvinderörelser - inspiration, integration och irritation
  Afholdes i Reykjavik 10.-12. juni 2004.
  Forkere, embedsmænd og repræsentanter fra kvindeorganisationer i Norden og nærområderne.
  Konferencested: Islands Universitet och Háskólabíó Universitets cinema. Mere om konferencen.
  Se en nyhed om konferencen.
 • Energiforbrug i Vestnorden
  Organiseres af Vestnordisk Råd. Tjodmenningerhus Reykjavik 9.-10.juni 2004
  Se en nyhed fra konferencen.
 • Demokratiets fremtid i IT-samfundet
  Konferencen organiseres af IT-ministerrådet og afholdes i samarbejde med demokratiudvalget som repræsenterer de nordiske regeringer. Afholdes på Hotel Nordica, Reykjavik 26.-27. august.
  Se en nyhed. Der er åbnet en web med alle konferencens forelæsninger.
 • Uddannelse og menneskelige ressourcer - et levende skolesamfund for fremtiden
  Nordisk temakonference. Hotel Loftleidir, Reykjavik 15.-16. september. Program. Se en kort nyhed.
 • Globalt utdanningsmarked - nordisk utfordring - Konference om voksenuddannelse
  Hótel Loftleiðir, Reykjavík 23.-24. september.
 • En konference om den social boligpolitikens framtid
  Organiseres af Urbanforskningscentret i Reykjavík. Afholdes í Svartshengi udenfor Reykjavik den 8. oktober 2004.
  Se en beskrivelse af konferencen og program.
 • Sikre levnedsmidler - sporbarhed, sikkerhed, sundhed
  Konferencen afholdes i samarbejde mellem tre embedsmandskomiteer. Om koordinerede tiltag for at sikre forbrugernes og producenternes interesser. Hotel Nordica Reykjavik 14.-15. oktober 2004.
 • Unge og demokratisk deltagelse
  Hensigten er at aktivere ungdommen til deltagelse i det demokratiske samfund og demokratiske beslutninger, især i egne anliggender. Afholdes i Selfoss, Island 21.-22. oktober 2004. Se konferenceprogrammet.
  Mere om konferencen og registrering.
 • R¢dder - Rendezvous med nordisk kultur
  Udgangspunktet er, at den nordiske kulturarv er en energikilde for moderne kultur.
  Hvilken rolle spiller kulturarven i dag? Hvordan kan den præsenteres og knyttes til nye grupper, det være sig den unge generation eller de nye indbyggere i Norden?
  Reykjavik, Nordica Hotel 18.-19 november. Om konferencen og registrering. Kort nyhed.
 • Nordmål Forum
  Nordisk børne- og ungdomslitteratur.
  Reykjavik 19. november 2004. Se konferenceprogram.
 • Jordbrugssamarbejdets udviking i Vestnorden
  Konference om skovdyrkningens indflydelse på miljø og samfundsstruktur i tyndt befolkede områder.
 Stoðval