Ungdom - Demokrati og deltagelse - Hotel Selfoss 21.-22. oktober 2004.

Konference om unges aktive deltagelse i de demokratiske samfund i Norden i forbindelse med Islands formandskap i Nordisk Ministerråd 2004

Stedet for konferencen er Hotel Selfoss i byen Selfoss i Syd-Island.

Konferencens målsætning er at :

  • gøre op status på dagens situation og diskutere metoder og modeller for unges aktive deltagelse i det demokratiske samfund, samt unges muligheder for at påvirke beslutninger som vedrører deres daglige liv og udvikler dem til at blive aktive borgere.
    gøre politiske beslutningstagere opmærksomme på den vigtige resurs som ligger skjult hos børn og unge.

Konferencen består af foredrag og work-shops hvor bestemte themaer tages op til diskussion.

Konferencens målgruppe er statlige, kommunale og regionale politikere, samt medlemmer af ungdomsorganisationer og andre unge. Konferencesprog er skandinavisk.

Ingen deltageravgift betales for konferencen og bespisning er gratis. Deltagerne betaler selv for rejse- og hotelomkostninger. Man må selv sørge for bestilling af rejsen, men overnatning bestilles samtidig med tilmelding til konferencen. Mærk at flyprisen somme tider bliver billigere hvis man overnatter natten mellem lørdag og søndag.

Hotelpris pr. nat, inkl. morgenmad: Dbl ISK 10.500 Sgl ISK 7.900

Rejsestøtte, som består af 70% af billigste rejsemåde (økonomi) kan efter ønske gives til ungdomsdeltagere 25 år og yngre.

I forbindelse med konferencen vil der blive arrangeret transport fra Keflavík lufthavn/Reykjavík til Selfoss den 20. oktober og tilbage den 23. oktober.

For at melde dig til konferencen, venligst send følgende information til registreringskoordinator Eyglo Runarsdottir på e-post eyglo@itr.is, telef. +(354) 510 6600 eller fax nr. +(354) 510 6610.

Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2004.

I forbindelse med konferencen arrangerer Nordisk Ministerråd v. Styringsgruppen for Nordisk Børne- og ungdomskultur og UNICEF i Island en workshop for unge filmmagere om temaet demokrati og deltagelse. Nærmere oplysninger: www.theoneminutesjr.org


 Stoðval