Program for konferencen Ungdom - Demokrati og deltagelse

Hotel Selfoss 21.- 22. oktober 2004

Onsdag d. 20. oktober

Fra kl. 14.00 Ankomst

19:00 Middag - Hotel Selfoss

Torsdag d. 21.oktober

8.00 Registrering og uddeling af mødedokumenter

9.00 Åbning
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Islands undervisnings,- forsknings- og kulturminister
Repræsentant fra De islandske kommuners landsforening
Greipur Gíslason, Islands ungdomsrepræsentant i Nordisk Ungdomskomite (NUK)

9:50 At være ung og have indflydelse
Repræsentant for elevforening i en videregående skole

10:10 Kaffe

10:30 De unge og demokratiet
Kristín Ástgeirsdóttir, formand for Nordisk Ministerråds Demokratiudvalg

11:15 Thema 1: Betydningen af at deltage i demokratiske processer
1. At deltage i foreningslivet og de unges indflydelse –
Repræsentant fra Feministforeningen
2. At være en ung parlamentariker og/eller kommunalpolitiker
3. UNICEF – Chris Schuepp

11:15 Thema 2 – Kan alle deltage?
1. Unge indvandrere og deltagelse
Repræsentant fra "Rabarberlandet" i Danmark
2. Frafallsgruppen
Þorbjörn Jensson - Fjölsmiðjan Den islandske produktionsskole
3. Unge handikappede
Repræsentant af Ný-Ung, Islands Handikap Forbund Ungdom

12.15 Lunch

13: 30 Themadiskussion
Thema 1
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

Thema 2
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

15.30 Kaffe

16.00 Resultat fra themadiskussionen

16:30
Besked fra de unge – One minute Video UNICEF

17.00 Pause

19:30
Middag – Hotel Selfoss

Fredag d. 22.oktober

9.00 Underholdning – let opvarmning for dagens arbejde

9.20 Unges deltagelse og deres betydning for samfundet/ Aktive unge som samfundskapital – Dr. Inga Dóra Sigfúsdóttir forsker, Rannsóknir og greining

10.00 Kaffe

10.10 Thema 3: Metoder og muligheder for de unges deltagelse.
1. De ungpolitiske foreningers indflydelse på samfundet og partiet.
Katrín Jakobsdóttir næstformand i Venstrepartiet – de grønne
2. Islands Ungdomsforeningers lederuddannelse
Unnar Steinn Björnsson formand Islands Undomsforeningens Ungdomsråd
3. Ungdommens fylkesting i Hedmark
Hege Søberg og en ung deltager NN

Thema 4: Demokrati – Virker det for de unge? De unges syn på demokrati i Norden i dag.
1. De unges forventninger til demokratiet
Repræsentant fra Færøernes Ungdomsråd
2. Ungdommens Nordiska Råd
Pirjo Malkiainen
3. De unges deltagelse i det politiske arbejde –
Hafsteinn Þór Hauksson, formand for Selvstændighedspartiets Ungdomsforening

11.10 Themadiskussion
Thema 3
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

Thema 4
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

12.40 Lunch

13.40 Resultat fra themadiskussionen

14.10 Paneldiskussion

15.10 Kaffe

15.30 Underholdning

15.45 Konferenceslut

16.00 Afslutning

16.30 Udflugt

19:00 Middag – "Við Fjöruborðið" restaurant, Stokkseyri

 

Lørdag d. 23.oktbóber

Afgang fra Hotel Selfoss Stoðval