Ministermøder

 • Nordiske samarbejdsministre
  København 22. januar
  Reykjavik 2. februar.
  Bruxelles 18. marts.
  København 16. juni - se en nyhed fra mødet.
  Egilstaðir i Island 16. - 17. august. Se en nyhed fra mødet.
  Stockholm 1 -3 november .
  Reykjavik 9 -10 december.
 • Nordiske udenrigsministre
  Afholdt i Reykjavik, Island 1.-3. marts. Se en nyhed.
 • Ministermøde om kultur, uddannelse og forskning.
  Nordiske ministre mødes med ministre fra Baltikum og Nordvestrusland for at drøfte om samarbejde indenfor kultur, uddannelse og forskning. Afholdes i Købehavn 25. marts. Den 24. marts holder de nordiske kulturministre et møde.
  Se en nordisk nyhed om ministermødet.
 • Nordiske finansministre
  Island 18. maj 2004. - Se en pressemeddelelse fra mødet.
 • Nordiske undervisnings- og forskningsministre
  Island 9. juni. Se en nyhed om Reykjavikerklæringen. Tre nordiske centres of excellence.
 • Nordiske kulturministre
  Reykjavik, Island 10. juni. Se en nyhed fra mødet om ny film och TV-aftale og en nyhed om etablering af ny nordisk filmpris.
 • Nordiske kirke- og justitsministre
  Höfn Hornafjord, Island 21.-23. juni.
 • De nordiske statsministres sommermøde.
  Sveinbjarnargerði Island 8.-9. august 2004. Se en nyhed fra mødet.
 • Nordiske sundhedsministre - møde om narkotika
  Isafjord, Island 10.-11. august
 • Ministermøde om levnedsmidler
  Nordiske fiskeri-, landbrugs- og miljøministre.
  Akureyri, Island 13. august 2004. Se en nyhed fra møderne.
 • Nordiske social- og sundhedsministre
  Egilstadir, Island 17.-19. august 2004. Se en nyhed om tildeling af nordisk folkehelsepris. En nyhed om social kortlægning af Islands st¢rste vandkraftværk.
 • Nordiske trafik- og transportministre
  Egilstadir, Island 23.-24. august 2004. Nyhed om vestnordisk trafiknet.
  Se selve trafikanalysen (pdf-format)
 • Nordiske miljøministre
  Island 26. og 27. august 2004. Se en nyhed fra m¢det.
 • Ministermøde om IT
  Reykjavik 26. august. Se en pressemeddelelse fra m¢det.
 • Ministermøder om industri, næring, energi og konsument
  Akureyri, Island 2. -3. september. Se en nyhed fra konsument-ministrenes m¢de. Nyhed om nordisk innovationsstrategi og deklaration um Baltisk nordisk fprbrugersamarbejde. Også nyheder om nordisk elmarked og og sammenhængende nordisk telemarked.
 • Ministermøde om arbejdsmarked
  Egilstadir, Island 22. september. Se en nyhed.
 • Ministermøde om ligestilling
  Reykjavik 23. september 2004. Se en nyhed fra m¢det. .
  Med deltagelse af ligestillingsministre fra Baltikum den 24. sept. Se en pressemeddelelse.
 • Ekstraordinært møde om alkoholpolitik hos de nordiske sundheds- og socialministre.
  Kbh. 18. oktober. Se en nyhed fra m¢det hvor man enedes om at styrke samarbejdet om alkaholpolitik.
 • Nordiske boligministre mødes med ministre fra Baltikum og Polland
  Nordisk Råds session Stokholm 1 -3 november
 Stoðval