Miljøvenlig energi i Vestnorden

7.4.2004

Det er vigtigt at forøge brugen af vedvarende energikilder i Norden. Derfor har de nordiske energiministre, efter islandsk initiativ, truffet beslutning om et forskningsprojekt som skal bidrage til øget forbrug af vedvarende og miljøvenligt energi i Vestnorden, især på Færøerne og i Grønland.

Behøvet for energi bliver undersøgt for bedre at kunne analysere hvor og hvordan man bedst kan benytte sig af alternativer som sol-, vand- og vindenergi. På baggrund af analysen bliver der i de næste år kørt tre pilotprojekter som skal bidrage til forøget forbrug af vedvarende energikilder på områder som hovedsageligt er afhængige af olie for opvarmning og elproduktion.

Island har formandskabet i Nordisk Ministerråd i år 2004. En af Islands vigtigste mærkesager er netop forøget forskning i miljøvenlig energi som hydrogen.

 Stoðval