Samarbejde med Rusland vigtigt

14.4.2004

Pressemeddelse 14. april 2004


De nordiske lande skal for alvor i gang med at udnytte samarbejdspotentialet med Rusland, sagde den islandske samarbejdsminister og Nordisk Ministerråds ordfører, Siv Friðleifsdóttir, på Nordisk Råds temamøde om den Nordlige Dimension. I sin tale pointerede hun vigtigheden af at lande i øst og vest aktivt samarbejder om at styrke demokratiet og sikre stabilitet og økonomisk vækst i tider hvor den europæiske samarbejdsstruktur gennemgår store politiske ændringer.

Det fremgik også af Siv Friðleifsdóttirs tale, at der hersker politisk enighed om at øge den nordiske indsats i Nord-Vest Rusland og styrke det politiske samarbejde med de baltiske stater. Det vil blandt andet ske ved at Nordisk Ministerråd, via sine institutioner og fonde, vil styrke projekter i Nord-Vest Rusland, som har til formål at formindske økonomiske og sociale forskelle mellem henholdsvis EU-medlemslande og ikke-medlemslande.

„Vi er glade for at have medvirket til en udvikling som har gjort Estland, Letland og Litauen til nogle af de mest spændende medlemmer af det nye EU”, sagde Siv Friðleifsdóttir og henviste til det samarbejde der er etableret mellem Norden, de baltiske lande og Nord-Vest Rusland. Omkring 20% af Nordisk Ministerråds bevillinger er gået til de baltiske lande og Nord-Vest Rusland.

I sin tale nævnte Siv Friðleifsdóttir også det islandske formandskabs prioriteringer om at udforme en nabopolitik i de nordatlantiske og arktiske områder for at bevare og sikre miljøet, og Nordisk Ministerråds krav om at Østersøen bliver erklæret for et særligt følsomt havområde. Hun udtrykte håb om at Rusland også tilsluttede sig initiativet, således at det ville omfatte hele Østersøen.


 Stoðval