Nordiskt film och TV-avtal i hamn

Nordiske kulturministre afslutter sit møde

10.6.2004

På torsdagen blev det klart med ett nytt avtal för Nordiska film- och TV-fonden. Avtalet undertecknades vid de nordiska kulturministrarnas möte i Reykjavik och gäller för perioden 2005-2009. Årligen kommer cirka 60 miljoner danska kronor att delas ut till produktioner inom film och TV. För fondens kapital står Nordiska ministerrådet, de nordiska filminstituten och TV-bolagen i de nordiska länderna. De kommersiella bolagen hade aviserat att man ville dra sig ur fondsamarbetet men har nu ändrat åsikt och vill vara med sedan man fått ändrade villkor för uppsägning av avtalet.

-Avtalet har stor betydelse för det nordiska kultursamarbetet, säger den isländske kulturministern Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. I villkoren för de produktioner som får stöd sägs att de måste visas i minst två andra nordiska länder.

Kontakt: Pia Vigh

Rådgiver kultur

Mobile +45 29 69 29 25

pv@norden.org

Presskontakt: Karin Arvidsson

Rådgiver Information

Mobile +45 21 71 71 45

kaa@norden.org Stoðval