Demokratiet er et politisk ansvar

26.8.2004

De nordiske IT-ministrene har i Reykjavik i dag drøftet demokratiets fremtid i informasjonssamfunnet. Ministrene vil øke Nordens betydning for informasjonssamfunnet gjennom to strategier, som skal gjennomføres de nærmeste tre årene. IT-ministerrådet er et av de nyere og mindre ministerrådene i det nordiske samarbeidet.


Ministrene fokuserer mot tverrfaglige fellesnordiske saker og vil sikre en diskusjon om grunnleggende spørsmål og mulige ulemper eller hindre man støter på i den videre utviklingen og bruken av IT i samfunnet. Det er ministrenes ønske at Norden skal øke sin tyngde i det internasjonale informasjonssamfunnet.

IT-ministrene uttrykte ønske om et utvidet samarbeid med Østersjørådet og EU for en nærmere innsats om utviklingen av den nordlige dimensjonens e-handlingsplan. Ministrene ser en klar sammenheng mellom den demokratiske utviklingen i Europa og det handlings rom som skapes gjennom bruken av informasjonsteknologi. De nordiske IT-ministrene diskuterte europeisk samarbeid. De ønsker sterkere fokusering, slik at det ikke fører til overlapping av de områder som eEurope arbeider innenfor. Bedre samordning mellom de ulike programmer og satsningsområder er her et stikkord.

Det islandske formannskapet i Nordisk Ministerråd har vært særlig opptatt av demokratiets stilling i informasjonssamfunnet. Derfor arrangerer de i dag og i morgen en konferanse om demokratiets fremtid i informasjonssamfunnet. Stoðval