Coalition Clean Baltic, Sverige, får Nordisk Råds Natur- och Miljöpris 2004 på 350 000 danska kronor. Årets tema var beskyttelse af det nordiske havmilj¢.

17.9.2004

Juryn motiverar sitt val så här: CCB får priset för att de på ett föredömligt sätt har kopplat samman Nordiska, Baltiska och andra miljöorganisationer i ett nätverk. Därigenom har man kunnat väcka uppmärksamhet och skapa opinion kring en av Nordens största miljöfrågor, den hotade havsmiljön i Östersjön. Genom information, utbildning, teknikspridning och egna projekt har nya plattformar för ideellt miljöarbete skapats och viktiga förslag till lösningar på Östersjöns miljöproblem kunnat föras fram, bland annat vad gäller utsläpp, övergödning och utfiskning.

CCB bildades 1990 när mijöorganisationer från nio länder runt Östersjön gick samman för att lättare kunna samarbeta kring skyddet av Östersjön.

CB är politiskt obundet och drivs utan vinstsyfte. För närvarande har organisationen 27 medlemsorganisationer i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland.

Utveckling av uthålligt fiske är ett av CCB:s prioriterade områden.

CCB arbetar huvudsakligen genom information, miljöutbildning och andra aktiviteter för att fånga offentlig uppmärksamhet, men också genom konkreta samarbetsprojekt finansierat av de rikare länderna kring Östersjön.

Priset utdelas i samband med Nordiska rådets session i Stockholm 1-3 november.

Kontakt til Coalition Clean Baltic: +4618711155

Läs mer på CCB:s hemsida

 Stoðval