Nordboernes tillid til politikerne er svækket

28.10.2004

Nordboerne har mindre tillid til politikerne og det partipolitiske system, hvilket afspejles bl.a. i, at partiernes medlemstal er gået ned i flere af landene. Lokalpolitikere føler, at deres demokratiske handlingsrum indskrænkes, og at de i for høj grad er blevet forvaltere af den statslige politik. Det er også blevet sværere at rekruttere folk til politiske ansvarsposter. Det repræsentative demokrati er mao. under pres. Presset opvejes dog i nogen grad af nordboernes aktive deltagelse i andre former for politisk arbejde.

Dette er nogle af hovedkonklusionerne fra et nordisk demokratiudvalg, der blev nedsat under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd i 2004. Udvalget anbefaler, at de nordiske lande og selvstyreområder udformer strategier for at styrke demokratiet.


Demokratiudvalget har fokuseret på de nordiske befolkningers sociale og politiske engagement, det lokale selvstyre, digitale kløfter og mulighederne for at bruge informationsteknologien til at styrke de demokratiske processer. Udvalget konkluderer i¢vrigt, at IT med fordel kan anvendes til at mindske afstanden mellem politikere og borgere, men at nordiske politikere ikke bruger dette redskab i tilstrækkelig grad for at skabe en konstruktiv dialog med borgerne.

Det var med baggrund i Nordisk Råds opfordring, at Island gjorde de demokratiske udfordringer i de næste 25 år til én af sine prioriteringer under formandskabet i 2004.

Demokratiudvalgets komparative analyser af demokratiets tilstand i Norden udgives i en rapport i begyndelsen af 2005. Samtidig udgives antologi om demokratiske paradokser, skrevet af 14 nordiske forskere.

Formand for Demokratiudvalget er den islandske historiker og tidligere politiker Kristín Ástgeirsdóttir.

Pressen inviteres til at deltage i Demokratiudvalgets præsentation under Nordisk Råds session i Stockholm tirsdag den 2. november kl.15:00. Der vil udvalgsformanden samt Fredrik Engelstad, professor ved Oslo Universitet, og Marcus Bengtson, departementsråd i det svenske justitsministerium gennemgå udvalgets konklusioner og indlede en debat med nordiske politikere.

Nærmere information: Kristín Ástgeirsdóttir formand for Demokratiudvalget,
mobil: 00354-864 0493 Stoðval