Stærkere nordatlantisk samarbejde med NORA som platform

5.11.2004

Nordisk Atlantssamarbejdes virksomhed (NORA), skal styrkes og skal i fremtiden også omfatte Nordens naboområder ved Nordatlanten. De nordiske regionalministre besluttede på sit møde i Stockholm i dag at udvide NORA´s virksomhed så den også kan omfatte Skotland, de skotske øer og Canadas østkyst.
NORA, som er stationeret i Torshavn, har helt fra begyndelsen i 1996 haft som hovedopgave at danne netværk i erhvervslivet i Vest-Norden og Norge og haft fokus på transport, turisme og marine ressourcer. Behovet for fælles l¢sninger er med den voksende globalisering blevet st¢rre og man vil nu g¢re en indsats til at st¢tte regionens økonomiske udvikling. NORA´s bestyrelse skal udspecificere fokusområder og udforme en ny strategi for samarbejdsprojekter.

Beslutningen om at styrke NORA er i overensstemmelse med Islands prioriteringer under formandskabet i Nordisk Ministerråd 2004, hvor man har lagt vægt på at styrke nabosamarbejdet mod vest. Baggrunden er en ny analyse om NORA og Ministerrådets rapport Vestnorden i det nordiske samarbejde fra 2003, hvor en af konklusionerne er at der er et behov for en forstærket koordineringsindsats.

I formandskabsperioden blev der foretaget en grundig trafikanalyse i Vestnorden og den skal danne grundlag for forbedringer. De dårlige trafikforhold har været en hæmsko for vækst og opbygning i regionen bl.a. indenfor turisme. Analysens konklusioner præsenteres på Nordisk Råds session i Stockholm.

Island har også gjort en indsats for at forøge brugen af alternativ energi i Vestnorden og et arbejdsudvalg skal inden årets udgang fremlægge forslag om forskning og samarbejdsprojekter.

De nordiske huse i Reykjavik, Nuuk og Torshavn prioriterer ligeledes det vestnordiske kultursamarbejde højt i sine handlingsplaner, der træder i kraft ved årsskiftet. Der foreligger et forslag fra bestyrelsen for Nordens Hus i Reykjavik at år 2006 bliver et vestnordisk kulturår i husenes programmer. Stoðval