Prioriteringer - demokrati

  • Det foreslås, at der nedsættes et udvalg med repræsentanter for de nordiske regeringer for at drøfte den demokratiske udvikling og den indflydelse, som IT har. Kristín Ástgeirsdóttir, historiker og forhenværende parlamentariker er blevet udnævnt som formand i demokratiudvalget.
  • Der afholdes en konference i Island 26. - 27. august om demokratiets fremtid i et IT-samfund.
  • Der bliver lagt vægt på at følge op på forslag om samarbejdet i Vestnorden, og at det vestnordiske regionalsamarbejde får større vægt på den nordiske arena.
  • Samarbejdet med Vestnordens naboer i Nordatlanten skal forstærkes.
  • Island ønsker at styrke det uformelle nordiske samråd i EU-anliggender.
  • Der afholdes en konference i Island 20. - 23.. oktober 2004 - om de unges rolle i et aktivt demokrati.
  • Der skal fortsat gøres en indsats for at udnytte den rigdom, der findes i det multikulturelle samfund og for at styrke indvandreres aktive deltagelse i samfundet.
  • Tidligere statsminister Poul Schlüter får til opgave at fortsætte det arbejde Sverige pålagde ham for at rydde grænsehindringer af vejen.
  • Der bliver lagt vægt på lovharmonisering i Norden.
 Stoðval