Prioriteringer - kultur, uddannelse og videnskab

 • Der følges op på forslag og anbefalinger vedrørende kultur, uddannelse og videnskab, der er præsenteret i rapporten Vestnorden i det nordiske samarbejde.
 • 9. juni skal der i Island afholdes et fælles ministermøde for Norden, Baltikum og Nordvestrusland om samarbejde inden for uddannelse og videnskab.
 • Der afholdes en konference om ressourcer i den oldnordiske litteratur.
 • Der afholdes et seminar om globale fremstød for nordisk kultur.
 • Grundlaget skal undersøges for at oprette en nordisk multimediafond, der kan støtte produktionen af digitalt kulturstof.
 • Livsfærdigheder bliver nøgleordet på temakonferencen Uddannelse og menneskelige ressourcer – et levende skolesamfund for fremtiden.
 • Der lægges vægt på at følge op på forslag fra Hvidbogen om Norden som ledende region for forskning og innovation, og der afholdes en international konference for at drøfte forslagene.
 • Der skal bygges bro mellem videnskabssamfundet og innovatører i erhvervslivet.
 • Det skal undersøges, hvordan voksenuddannelse og fleksibel uddannelse kan integreres i nordisk regionalpolitik for bedre at udnytte de menneskelige ressourcer i spredte bebyggelser.
 • Der skal gøres en indsats for at styrke den nordiske sprogforståelse.

Menneskelige ressourcer

 • Samarbejdet mellem nordiske folkesundhedsinstitutioner skal styrkes.
 • Det foreslås, at en fremtidsvision for ældreomsorgen diskuteres i det nordiske forum.
 • Der bør findes alternative beskæftigelsesmuligheder for handicappede og iværksættes et pilotprojekt om personaleudveksling mellem beskyttede arbejdspladser i Norden.
 • Resultaterne af den behandling, der tilbydes unge misbrugere, skal evalueres.
 • Universiteter i udkantområder får til opgave at evaluere betydningen af distanceuddannelse og telemedicin for den regionale udvikling.
 • Der holdes konferencer om social boligpolitik og om resultater i bypolitik.
 • Nye veje skal søges for at forbedre beskæftigelsesmulighederne for kvinder og unge i områder med spredt bebyggelse.
 • Det foreslås, at der foretages en komparativ undersøgelse af forældres erfaringer med barselsorlov i Norden.
 • De ældre aldersgruppers stilling på arbejdsmarkedet skal undersøges. Se en analyse.
 • Der skal udarbejdes et nyt samarbejdsprogram på arbejdsmarkeds- og arbejdsmiljøområdet.
 • Der vil blive afholdt to seminarer om henholdsvis forbrugerbeskyttelse (8. - 9. november) og de unges forbrugsmønstre (30. - 31. august) .
 • Der afholdes en konkurrence om den bedste, nordiske forbrugerinformation
 Stoðval