Prioriteringer - natur

 • Der lægges vægt på at beskytte uberørt natur og udnytte den på en bæredygtig måde.
 • En ny nordisk miljøplan er en prioritet.
 • 2. - 4. juni 2004 afholdes i Reykjavik en konference om tiltag for at beskytte havmiljøet - Ocean Strategies -Integrated Strategies for en Marine Environment.
 • Forskning i hydrogen skal styrkes og bedre udnyttelse af vedvarende energikilder prioriteres.
 • Der gøres en indsats for at øge brug af vedvarende energi i Vestnorden, især på Færøerne og i Grønland.
 • Der udarbejdes en analyse af transport og trafikforholdene i Vestnorden.
 • Forskningen i klimaændringers indflydelse på energiforsyningen i Norden skal styrkes.
 • Der udformes en politik for kulturturisme i Norden og for bæredygtig turisme i de arktiske områder.
 • Der skal gøres en indsats for oplysning om sikker mad og afholdes en nordisk konference under overskriften Sikre levnedsmidler – sporbarhed, sikkerhed, sundhed. Oktober 2004.
 • Indsatser for at sikre, at fiskeriprodukter er sunde skal prioriteres og oplysninger om dette formidles til forbrugerne.
 • Der påbegyndes et omfattende projekt med det formål at oprette en multinational database om fiskearter, havområders særstilling og mærkning af fiskeriprodukter.
 • Der afholdes en konference om jordbrugssamarbejdets udvikling i Vestnorden.
 • Der lægges vægt på projekter om ændret jordudnyttelse så som skovdyrkning og dennes indflydelse på økosystemer, det sociale miljø og bebyggelse.
 • Der bliver afholdt en konference i efteråret om den betydning som nationalparker og fredede områder har for økonomi, friluftsliv og sundhed. Udsættes til år 2005.
 Stoðval