Sikre levnedsmidler (EK-Livs)

Island vil under formandskabet lægge vægt på øget forbrugerundervisning og -information om levnedsmidlers indhold og oprindelse. Der fokuseres på fødekæden som helhed, eller helt fra hav/jord til bord. Der vil blive lagt særlig vægt på drikkevandets betydning, både til forbrug og ikke mindst til fødevareproduktion. Endvidere vil man se på det ændrede fødevareforbrug i samfundet, hvor traditionelt forbrug af levnedsmidler tilsyneladende er på tilbagetog, og pulver og piller spiller en stor rolle i mange samfundsgruppers forbrugsmønster. Der sker også en stigning i produktionen af "funktionelle fødevarer" hvis formål er at have direkte indflydelse på folks helbred. Denne udvikling kalder på mere effektiv kontrol med nævnte varer, og et koordineret nordisk samarbejde på dette område kunne være en vejviser for emnegruppen i international sammenhæng.

Endvidere lægges vægt på udarbejdelse af grafisk materiale om almen hygiejne i levnedsmiddelproduktionen til brug for skoler og almen kursusvirksomhed.

 Stoðval