Sektorplan for trafik og transport

Under islandsk formandskab skal der gennemføres en samlet, overordnet trafikanalyse for både fly- og skibstrafikken mellem de vestnordiske lande og uden for Vestnorden. Hensigten er at skabe et overgribende vurderingsgrundlag for landenes trafikansvarlige politikere. Trafikanalysen skal framlægges på MR-Transport mødet i Island i august 2004.

Flytrafik
Flytrafikken er grundlaget for udbygningen af turisme i Vestnorden og mulighederne for at præsentere landene udadtil som ét rejsemål. Island vil indenfor Nordisk Ministerråd opfordre til samarbejde om øget frihed i flytrafikken i Vestnorden. Der skal også stiles mod yderligere at forstærke nordisk samarbejde om uddannelse af flyveledere og skibsførere.

Trafiksikkerhed
Trafiksikkerhed er en af de vigtigste opgaver, der arbejdes med i transportsektoren og en arbejdsgruppe indenfor Nordisk Ministerråd er beskæftiget med disse opgaver. Formålet er at landene udveksler oplysninger om trafiksikkerhed, bl.a. for at gøre brug af hinandens erfaringer og for at forhindre dobbeltarbejde.
Island vil lægge stor vægt på trafiksikkerhed og i bredeste forstand arbejde for, at ovennævnte arbejdsgruppe tager spørgsmål op om sikkerhed til søs og i luften. Dette skal ske i tillæg til de projekter som arbejdsgruppen har behandlet i de seneste år og som først og fremmest har handlet om trafiksikkerhed til lands. Det skal endvidere pålægges arbejdsgruppen at forøge sikkerheden på vejene, ikke mindst i de spredte bebyggelser.

Transport og IT
Under formandskabet lægger Island vægt på, at den politik der foreligger om sammenhængen mellem IT og sikkerhed følges op. Landene har anset, at de har forskellige interesser på dette område, men at der bør lægges vægt på samarbejde og informationsformidling til fordel for alle.

Telekommunikation og IT
Island lægger vægt på, at Norden arbejder efter den strategiske planlægning, der allerede foreligger og gælder for perioden 2002-2004. I 2004 er det samtidig nødvendigt at påbegynde en revision af denne strategiske planlægning og udarbejde en handlingsplan for de næste fire år, idet der her er tale om en niche, der har givet Norden et vist forspring, og som vil være en del af det, der former vores fremtidssamfund.

Turisme
Der skal bidrages til udarbejdelse af et fællesnordisk idégrundlag inden for kulturturisme. Der er her tale om en uhyre omfattende opgave og der er allerede udført et stort arbejde af betydning. Det er derfor nødvendigt at afgrænse opgaven til klare fælles træk i Nordens kultur, i fortid, nutid og fremtid. Der skal også lægges vægt på at arbejde yderligere med strategisk planlægning i bæredygtig turisme i de arktiske områder og iværksættes en handlingsplan. Dette er af stor betydning, da man vil stile mod, at Norden bliver i spidsen ved at skabe adgangsmuligheder for handikappede turister.

Søtransport
Under formandskabet lægger Island vægt på de søfarendes sikkerhed på det nordlige Atlanterhav og andre havområder der grænser op til Norden. Det er vigtigt, at der indledes et arbejde med udformning af et fællesnordisk idégrundlag på dette område for årene 2005-2010 og at første udkast foreligger i slutningen af 2004.

Det er nødvendigt at opdele sikkerhedsområder i Nordatlanten mellem landene og fastlægge grænser for eftersøgning og redning. Island vil under formandskabet påbegynde et arbejdet med at definere disse grænser og udarbejde en handlingsplan om opdelingen i forbindelse med et projekt om etablering af en vagtcentral for søtransport.

Oversigt over opgaver og aktioner

  • Under islandsk formandskab skal der gennemføres en samlet, overordnet trafikanalyse for både fly- og skibstrafikken mellem de vestnordiske lande og uden for Vestnorden.
  • Island vil indenfor Nordisk Ministerråd opfordre til samarbejde om øget frihed i flytrafikken i Vestnorden.
  • Island vil lægge stor vægt på trafiksikkerhed og i bredeste forstand bestræbe sig på at arbejde med sikkerhed til søs og i luften. Det er også vigtigt at forøge sikkerheden på vejene, ikke mindst i de spredte bebyggelser.
  • Indenfor telekommunikation og IT arbejder Norden efter den strategiske plan der allerede foreligger og gælder for perioden 2002-2004. I 2004 er det samtidig nødvendigt at påbegynde en revision af denne plan og udarbejde en handlingsplan for de næste fire år.
  • Der skal bidrages til udarbejdelse af et fællesnordisk idégrundlag inden for kulturturisme. Det er nødvendigt at afgrænse opgaven til klare fælles træk i Nordens kultur, i fortid, nutid og fremtid.
  • Der skal lægges vægt på at arbejde yderligere med strategisk planlægning i bæredygtig turisme i de arktiske områder og iværksætte en handlingsplan om politik af denne
  • Der skal arbejdes mod at Norden bliver i spidsen for at skabe adgangsmuligheder for handikappede turister.
  • Sikkerhedsområder i Nordatlanten skal opdeles mellem landene og grænserne for eftersøgning og redning skal fastlægges. Island vil iværksætte et projekt der sigter mod at definere disse grænser og udarbejde en handlingsplan om etableringen af en vagtcentral for søtransport.
  • Islands trafikminister Sturla Böðvarsson inviterer til nordisk ministermøde i MR-Transport i Island dagene 23.-24. august 2004.
 



Stoðval