Sektorplaner

audlindirHvert ministerium udarbejder en sektorplan som føres ud i livet under Islands formandskabsperiode i Nordisk Ministerråd. Ministeriet organiserer begivenheder og aktioner i det nordiske samarbejdes regi. Islandske fagministre leder ligeledes samarbejdet i ministerrådene i 2004. De fleste fagministre mødes et par gange om året - se iøvrigt oversigt over ministermøder. Flere embedsmandsudvalg bistår ministrene ved beslutninger. Nogle af sektorplanerne er blevet udgivet
i trykte brochurer f.eks. for kultur, uddannelse og videnskab, trafik og forbrug. Brochurene kan bestilles hos Nordisk Ministerråds informationsafdeling eller Nordisk sekretariat i island via denne hjemmeside.

 Stoðval