Seminarer

 • Kønsintegrering i politisk arbejde
  Seminarium for embedsmænd fra Norden, Baltikum og Russland
  St. Petersburg 23.-24. marts 2004
 • Integrering af køns- og ligestillingsperspektiver i NMR´s virksomhed
  Akureyri Ísland 4. maj. Se programmet.
 • Nordisk konference om arbejdsmiljø
  Bifröst Island 10.-12. juni
 • Mænd og ligestilling
  Kristiansand Norge 30. juni 2004
 • Seminar om genteknik
  Ketilshus Akureyri Island 12-13. august. Afholdes i forbindelse med nordiske fiskeri-, jord-, skogbrugs-, og livsmedelsministermøder. Seminar i anledning af at Nordic Forum fylder 10 år
  Åbo Finland 12.-13. august. Lidt om seminariet. Nyhed fra seminariet.
 • Standard budgetter og de unges forbrugermønstre
  På seminariet lægges der særlig vægt på forbrugernes stilling i Vestnorden.
  Afholdes på Grand hótel í Reykjavík 30 - 31 august. Se program.
 • Vold mod kvinder
  Mariehamn Åland 7.-8.september 2004
 • Nordisk samarbejde om ligestilling i 30 år
  Jubilæumsseminar i Byteatret i Reykjavik 24. september 2004. Se program. Og en kort nyhed om seminariet.
 • Europamøde om ungdom
  Afholdes Hotel Loftleidir i Reykjavik 24.-25. september 2004. Se kort nyhed.
 • Forbrugerbeskyttelse
  Findes der en fælles nordisk forbrugerbeskyttelsesmodel? Nye metoder ved lov- og regelsætning.
  Afholdes i Island 8 - 9 november 2004.
 • Kvinder og mænd på den nordiske arbejdsmarked
  Grand Hotel Reykjavik 11-12 november 2004.
 • Gender, environment and social development in the West-Nordic and Arctic Areas.
  Et seminar om ligestilling i den Nord-Atlantiska region.
  Akureyri, Island, 11-13 november 2004.
 • Samarbejde om bostadsstatistik i Vestnorden.
  Samarbejdet indledes formelt med et seminarium i Reykjavik den 14.desember 2004.
 Stoðval