Møder i Nordisk samarbejdskomité i 2004

Medlemmer i Nordisk samarbejdskomité er Søren Christensen (Danmark), Kjell H. Halvorsen (Norge), Elisabeth Nauclér (Åland), Stefan Noreén (Sverige), Niels á Velbastað (Færøerne), Karl Johan Krokfors (Finland) og Jørgen Søndergård (Grønland). Snjólaug Ólafsdóttir sekretariatschef i Nordisk sekretariat i Island leder møderne i Nordisk samarbejdskomité (NSK) i 2004.

snjol+per   NSK-møder i 2004:
     København 22. januar.
     Reykjavik 18. marts. 
     Brussel 9.-10. maj. 
     København - Nordatlantens Brygge 15.-16. juni. 
     Egilstaðir Island 16-17 august.
     København 23. september. 
     Stockholm 1.-3. november - Nordisk Råds session. 
     Reykjavík 9.-10. desember. 

 

 

 

Fra NSK mødet i Reykjavik den 18. marts. 
Snjólaug Ólafsdóttir formand og Per Unckel
generalsekretær for Nordisk Ministerråd.  

 Stoðval