Komitéer

Formandskab i nordiske udvalg og komitéer

Island leder arbejdet i nordiske udvalg og komitéer under formandskabet i Nordisk Ministerråd i 2004. Snjólaug Ólafsdóttir sekretariatschef i det islandske statsministerium styrer møderne i Nordisk samarbejdskomité (NSK), og embedsmænd i de forskellige islandske ministerier er formænd i EK-udvalgene. De nyder stor hjælp af konsulenter ved Nordisk Ministerråds sekretariat i København. Nordisk samarbejdskomité holder regelmæssige møder og tager bl.a. beslutninger om bevillinger til Islands formandskabsprojekter.

 Stoðval